Kiadványok

A tanszék gondozásában megjelent kiadványok

2022    

 

 

Debrecen panel - Debrecen paneles lakótelepei

A kiadvány bemutatja a paneles technológia történetét, a debreceni lakótelepek kialakulását, építéstörténetét, városépítészeti aspektusait. Bemutatja jelenlegi helyzetüket interjúk és szociológiai kutatások segítségével, kitekintést nyújt a paneles technológiájú épületek rehabilitációs törekvéseire az elmúlt időszak néhány külföldi példáján keresztül és egyben hallgatói terveken keresztül mutat be néhány fejlesztési lehetőséget.

 

A könyv megrendelhető az Egyetemi Kiadó online boltjában

 

 

 

2020    

 

 

Debrecen modern építészete 1945-75 II.
Jelen könyv a 2018-ban megjelent Debrecen Modern Építészete 1945-75 című könyv folytatása. Az első kötet építészek, a második kötet már tervező irodák szerint lett rendszerezve. Egyes irodák, ezek közül is talán kiemelten a budapestiek, egységes, rájuk jellemző építészeti hangvételt képviseltek, ami szintén indokolta a csoportosítás rendszerét. Debrecen építészetét 1948 és 1975 között meghatározó épületeket a következő irodákban tervezték:

DTV _ HAJDÚTERV _ IPARTERV _ KERTI _ KÖZTI _ MÉLYÉPTERV _ UVATERV

A könyv megrendelhető az Egyetemi Kiadó online boltjában

Recenzió a két kötetről:
https://epiteszforum.hu/civis-modernizmus-konyvben-a-debreceni-modern-ha...

 

 

 

 

2019    

 

 

ABLAKOK - építész aloktóhét 2019
“Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a két lépcsős építész képzés mindkét szakán (alap és mester) kiemelten fontosnak tartjuk a valós projektek jelenlétét. Ez alatt egyrészt valós építészeti problémákra adott valós elméleti válaszokat értünk, másrészt olyan feladatokat, amelyek elvégzése után a hallgatói tervek valamilyen formában, részben vagy akár egészben is megvalósulhatnak, ideális esetben a hallgatók részvételével. A megvalósításban való közös munkavégzésnek az építészeti beruházás folyamatának-koncepció, tervezés, megvalósítás-modellezése mellett közösségépítő szerepe is van és természetesen egymástól is sokat tanulhatnak a résztvevők, különösen annak fényében, hogy ezen projektek nem csak egy-egy évfolyam részvételével zajlanak, hanem vegyesen vannak jelen a tanulmányaik kezdetén lévők és végzősök is. Ezen szempontok kiemelt figyelembevételére adott lehetőséget az idei félévben, hagyományteremtő jelleggel először megszervezett alkotóheti egy hetes workshop, mely reményeink szerint a későbbiekben évente kerülne megrendezésre.”

A könyv ingyenesen letölthető e-könyvként az Egyetemi Kiadó online boltjában

 

 

 

 

2018    

 

 

Debrecen modern építészete 1945-75
A magyarországi korai modern építészet az első világháború előtt a Vágó testvéreken keresztül jutott el Debrecenbe, az Alföldi Takarékpénztár megépítésével. A tartalmában vagy csak stílusjegyeiben megjelenő modern építészet az 1930-as évektől az 1970-es évek közepéig tartó időszak alatt követhető nyomon.
A könyv az 1945 utáni debreceni modern építészet jelentősebb alkotóit és épületeit mutatja be. Utolsó pillanat ez, amikor még részben élnek a kor résztvevői, fellelhetők adatok, éppen még megnézhetőek a lebontásra ítélt épületek. A „betonszürke” városi por az emlékezetet és a házakat is befedi. Hajlamosak vagyunk a panelkorszak sematizmusát a ‚70-es évek előtti korra is általánosítani. Elmegyünk olyan épületek mellett, amelyeket a régi szaksajtóban, eredeti fényükben látva nagyra értékelünk. Ezzel a másfajta látásmóddal közelítettek a szerzők a témához Sajó István, Mikolás Tibor, Boruzs Bernát, Szabó János, Kálmán Ernő és Schmidt Tibor építészeti múltját feltárva. A kötet az 1945 és 75 közötti időszakot nem teljes körűen tartalmazza.

A könyv megrendelhető az Egyetemi Kiadó online boltjában

 

 

 

 

Nyíregyházi Törvényszék hosszútávú fejlesztési koncepciója
Az első éves Építész MSc hallgatók a 2018-as őszi félévben egy együttműködés keretében a Nyíregyházi Törvényszék Toldi utcai épületének hosszútávú fejlesztési lehetőségeivel foglalkoztak. A projekt elsődleges célja volt olyan koncepciók kidolgozása, melyek segítségével szakaszosan, kis összegű felújításokkal lehet egy komplex célt szem előtt tartva fejleszteni az épületet, hogy a dolgozók és a látogatók jobb körülmények között, kényelmesebben és célszerűbben használhassák a hivatal belső és külső tereit.

Az elkészült hallgatói anyagok letölthetőek innen

 

 

 

 

Szárító műhely
Tanszékünk oktatói 2014 őszen elfeledett értékek után kutatva a leromlott Tímár-ház “szellemjárta” épületében lehetőséget láttak arra, hogy az elhagyatott épületben mind saját hallgatóik, mind a Debrecen Egyetem szervezetei, mind pedig a város egyéb művészeti iskolái, alkotó csoportjai számáraszellemi centrumként szolgáló közösségi alkotóműhely valósuljon meg.

A szárító műhely bemutató anyaga letölthető innen

 

 

 

 

beton kurzus 2017/2018
A beton kurzust első alkalommal 2016-ban indítottuk el a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszékén. A projekt sikerét bizonyítja, hogy a hallgatók részéről évről évre élénk, növekvő figyelem és aktív részvétel kíséri a tantárgyat, a kurzus keretében létrehozott tárgyak számos kiállításon is eredményesen, pozitív visszajelzések mellett szerepeltek. Az első évben az anyag- és technikai próbák során beton reliefek, nyomatok és direktöntvények készültek, a második alkalommal, 2017-ben a debreceni B24 Galériafejlesztési elképzeléseihez kapcsolódóan ezek kiegészültek a körplasztika és helyspecifikus installációk, valamint a betonbútor műfajában tett kísérletekkel, melyek sikeresen mutatkoztak be a galéria nyári kiállításán és a PaD fesztiválon is, egyben a későbbi fejlesztések prototípusaiként is lehet velük számolni. 2018-ban, a tanszék kiemelt projektjéhez csatlakozva a Debrecenben megvalósuló építész / hallgatói - alkotóház, a Szárító műhely létre- hozásában jutottak aktív szerephez a beton kurzus résztvevői, a különböző építészeti és kreatív tárgyi megoldások megtervezésével, kivitelezésével. Ezzel, kilépve az elméleti síkból, a tervezési feladatokon túl, a megvalósítással vált teljessé az alkotói folyamat. izgalmas lehetőségek ezek valahol a szobrászat, dizájn és építészet határterületein, aminek célja, hogy kapukat, lehetőségeket nyisson az építész hallgatók számára. 

A munkák válogatása letölthető innen

 

 

 

 

2017    

 

 

Tímár ház hallgatói tervpályázat 2. forduló
A kis létszámú műhelyoktatás megvalósításán dolgozó építész tanszék oktatói, a leromlott Tímár-ház épületében lehetőséget láttak arra, hogy az elhagyatott épületben mind saját hallgatóik, mind Debrecen város egyéb művészeti iskolái, alkotó csoportjai számára szellemi centrumként szolgáló közösségi létesítmény valósuljon meg.

A továbbtervezésre kiválasztott terv koncepcionális kialakítása így két tervpályázati forduló során tisztult, ügyelve a megvalósíthatóságra és üzemeltethetőségre. Koncepciónk alapja a régi épület eredeti formájában történő megtartása és felhasználása, hogy ezen hangulati összetettség felhasználásával megőrzésével jöhessen létre az összművészeti inkubátorház.

A pályázati anyagok letölthetők innen

 

 

 

 

Épületfejlesztési hallgatói ötletek
A félév során a negyedéves tervezési tantárgy keretében a hallgatók a Műszaki Kar épületének belső tereivel foglalkoztak. 5 fókuszpont mentén kerestek fejlesztési lehetőségeket, kis lépétékű beavatkozásokra tettek javaslatokat, melyek a hallgatók egyetemen töltött idejének sokszínűbb és minőségibb eltöltésére adhat majd lehetőséget.

A hallgatói munkák bemutatása letölthető innen

 

 

 

 

2016    

 

 

TOKAJ - építés
A régiós fókuszunk 2016-ban Tokajba vitte a tervezési tantárgyakat. Több évfolyam munkái is a városba található területekre készültek, melyeket a félév végén a volt zsinagógában állítottunk ki.

A tokaji tematikus év bemutató kiállításának katalógusa 

 

 

 

 

CÍVIS házak felmérése - Debrecen
Több éven keresztül dokumentáltuk Debrecen cívis lakóházait nyári hallgatói felmérő táborok keretein belül a főépítészi hivatal felkérésére. Az elkészült munkák azóta nélkülözhetetlen elemei lettek a város értékvédelemnek, fejlesztési koncepcióknak.

A felmérési dokumentáció letölthető innen

 

 

 

 

Tímár ház - hallgatói pályázat 1. forduló
Az első centiméterek - 2014 őszén elfeledett értékek után kutatva a Debreceni Egyetem Építészmérnök tanszékének oktatói a Tímár-ház “szellemjárta” egykori szárító épületére bukkantak. A kislétszámú műhelyoktatás megvalósításán dolgozó építész tanszék oktatói, a leromlott Tímár-ház épületében lehetőséget láttak arra, hogy az elhagyatott épületben mind saját hallgatóik, mind Debrecen város egyéb művészeti iskolái, alkotó csoportjai számára centrumként szolgáló közösségi létesítmény valósuljon meg. Centiméterről centiméterre haladva, az önkormányzat és az egyetem közös együttműködésének első lépéseként az építészmérnök tanszék kétfordulós hallgatói tervpályázatot hirdetett egy kreatív alkotóház kialakítására.
A tervpályázat első, programtisztázó fordulóján 11 csapat a tanszék oktatóinak, valamint a DAM (Debreceni Alkotó Műhely) építészeinek felügyelete mellett készítette el tanulmánytervét. 2016. november 15-én délelőtt a résztvevő csapatok az önkormányzat megbízottjainak, a tímár ház képviselőinek, valamint a tanszék által meghívott építész zsűrorok segítségével elemezték végig az egyes javaslatokat.

A pályamunkák összefoglalója letölthető innen

 

 

 

 

2015    

 

 

KIRAKAT - A debreceni építészképzés MOST
A FUGA felhívása 2015-ben remek alkalom volt, hogy a debreceni építészképzéssel kapcsolatos képünk, magunk számára is élesedjen. Építész iskolánk bemutatkozása jelentős alkalom volt számunkra, hiszen az elmúlt évek munkájának gyümölcse volt iskolánk megújulása. Kiállításunkkal kapcsolatban azonban először is nem menekülhetünk a kérdés elől, hogy e megújulásból mit kívánunk reprezentálni: hallgatóink építészeti terveit, konzulensi teljesítményünk nyomatait, vagy intézményünkről, mint építész iskoláról alkotott ideánkat.

A budapesti FUGA - Budapesti Építész Központban megrendezett
KIRAKAT - A debreceni építészképzés MOST című kiállítás katalógusa

 

 

 

Frissítés dátuma: 2022.09.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.