Tájékoztató az Építészmérnök alapszak és Építész mesterszak szakmai gyakorlatáról

Az Építészmérnöki alapszakon és az Építész mesterszakon tanulmányokat folytató hallgatók a tantervükben előírt szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni. A szakmai gyakorlatot a Neptun tanulmányi rendszerben fel kell venni a gyakorlatot megelőző tavaszi félévben, teljesítése szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.

I. A szakmai gyakorlat célja, kompetenciák

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlaton elsajátítható, fejleszthető kompetenciák

  • Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció.
  • Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása.

II. Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amelynek tevékenységi köre lehetővé teszi, hogy a hallgató jártasságot szerezzen a gyakorlat típusának megfelelően.

III. Szakmai gyakorlat időtartama

A 2010. évben vagy az után tanulmányaikat megkezdő Építészmérnök (BSc) szakos hallgatók számára 2 hét fizikai gyakorlat (2. félév után) és 6 hét tervező irodai vagy közigazgatási gyakorlat (6. félév után) kötelező.

A korábbi tantervek szerint tanuló hallgatóknak, amennyiben már a 4 hét fizikai gyakorlatot teljesítették 4 hét tervezőirodai, közigazgatási vagy technikusi gyakorlat kötelező. Mindenki ellenőrizze a rá vonatkozó tantervben, hogy pontosan milyen időtartamú szakmai gyakorlatot kell elvégeznie, mert a  régebbi tantervekben ez változó.

A 2017-es tantervtől a szakmai gyakorlat időtartama az Építészmérnök alapszakon 4 hét Kivitelezési és építéshelyi gyakorlat a 2. félévben és 6 hét Tervezőirodai vagy Közigazgatási gyakorlat a 6. félévben.

Építész mester szakos hallgatóknak 6 hét tervezőirodai gyakorlat kötelező a 2. félévben.

IV. A szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumok (a megállapodás kizárólag a minimum 6 hetes gyakorlatot letöltők számára szükséges (tervezési gyakorlat BSc, MSc)

Dokumentum

Példányszám

Aláíró(k)

Beadási határidő

Leadás

Fogadó nyilatkozat

1 példány

cég

május 30.

 

Tóth-Szél Anita ( )

 

 

Megállapodás - céges

Megállapodás - költségvetési szerv

Megállapodás - egyetemen beül

4 példány

cég, egyetem

május 30.

György Ágnes 107-es iroda ( )

Teljesítmény értékelő lap

1 példány

cég

szeptember 10.

Tóth-Szél Anita ( )

Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről

1 példány

cég

szeptember 10.

Tóth-Szél Anita ( )

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy nem kezdeményezi időben a megállapodás előkészítését, a szakfelelős nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást elfogadni.

V. A szakmai gyakorlat teljesítése, illetve annak igazolása

1. A nyári szakmai gyakorlat elvégzését mindenkinek igazoltatnia kell az Építészmérnöki Tanszék honlapjáról letölthető nyomtatványon (Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről).

2. A szakmai gyakorlatot biztosító gazdálkodó szervezet (vállalkozás) megbízott képviselője (többnyire a gyakorlatvezető) Teljesítmény értékelő lapot készít a hallgató munkájáról, amelyhez a formanyomtatvány letölthető a honlapról.

A hallgató szakmai gyakorlata akkor fogadható el teljesítettnek, ha a gyakorlatot

  • a szakiránynak megfelelő tevékenységet végző vállalatnál/szervezetnél,
  • a céloknak és kritériumoknak/ kompetenciáknak megfelelő színvonalon,
  • a munkáltatója, kijelölt szakmai vezetője által rábízott feladatokat gondosan ellátva, a rá vonatkozó specifikus, szakmai és jogszabályokban rögzített előírásokat betartva teljesítette.

A szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tennivalók összegzése, határidők

  • A hallgató felveszi a tavaszi félévben a Kivitelezési, építéshelyi (Fizikai) gyakorlat vagy Tervező irodai vagy közigazgatási gyakorlat c. tárgyat.
  • Kapcsolatba lép azzal a céggel, intézménnyel, ahol a gyakorlatot tölteni szeretné, és amennyiben a vállalat fogadja, leadja a tanszéki titkárságon a cég által aláírt Fogadó nyilatkozatot 1 példányban, illetve a vállalat által aláírt Megállapodást 4 eredeti példányban május 30-ig. (A megállapodások egyetem részéről történő aláíratása, illetve a cég saját példányának visszajuttatása a tanszéki titkárság feladata.)
  • A nyári szünetben teljesíti a számára előírt gyakorlati időt.
  • A gyakorlat végén gondoskodik a gyakorlat teljesítését igazoló nyomtatványok aláíratásáról a cég részéről (Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről, Teljesítmény értékelő lap), ezeket leadja az Építészmérnöki Tanszéken szeptember 10-ig.  Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Tóth-Szél Anita

A szakmai gyakorlattal kapcsolatban felmerülő problémákkal, kérdésekkel forduljanak Tóth-Szél Anita ügyvivő-szakértőhöz.

Frissítés dátuma: 2022.06.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.